تبلیغات
خلیج همیشگی فارس - آرایش چشمهای مختلف

سه شنبه 1 آبان 1386 - 09:10 ق.ظ


آرایش چشمهای مختلف

آرایش چشمهای گود:
در این نوع چشم تكیه دراستفاده از رنگهای كمرنگ میباشد. زیرا باعث ایجاد جلوه بیشتر چشمها میگردد. برای آرایش این نوع چشم میبایست سایه را از گوشه های داخلی چشم تا كمی خارج از گوشه های خارجی آن به كار گرفت و مقدار كمی از یك سایه تیره تر نیز به چینهای اطراف چشمها زده و آنها را یكدست نمود. آرایش چشمهای نزدیك به هم:
برای دورتر نشان دادن چشمها میتوان از یك نقطه كوچك از كرم كانسیلر نامرئی در گوشه داخلی هر دو چشم استفاده كرد . از یك خط چشم كمرنگ و نازك در لبه بالایی پلكها و نزدیك مژه ها كه به سمت خارج ضخیم میگردند , باید استفاده نمود. برای گوشه داخلی چشم تا میانه پلك از یك سایه كمرنگ استفاده نمود و مقدار كمی از نوع تیره تر را در قسمت میانی و به سمت خارج پلك به كار برده و به خوبی در بخش میانی آنها را یكدست نمایید. 


اگر میخواهید كه چشمهایی درشت و زیبا داشته باشید سعی كنید كه در آرایشتان از سایه های كمرنگ استفاده نمایید . استفاده از سایه بعد از خط چشم موجب ایجاد یك حالت خواب آلودگی و كم نما شدن چشمها میگردد . از خط چشم در آخر كارتان برای ایجاد بهترین حالت استفاده نمایید. با استفاده ازیك ریمل مناسب سعی نمایید كه مژه ها را پرپشت و فردار نمایید . برای این كار میتوانید از انواع ریملهای پرپشت و بلند كننده مژه استفاده نمایید . هیچگاه از خط چشم در داخل مژه ها و پلكهای پایینی استفاده نكنید , این كار موجب كوچكتر به نظر آمدن چشمها میگردد.

روشهای آرایش چشم:
استفاده از سایه های مات و تیره موجب كم جلوه شدن چشمها میگردد و این رمانی تشدید میگردد كه رنگ صورت سفید یا روشن باشد.
آرایش چشمهای با فاصله: 
در این نوع چشم میباست از سایه در گوشه های داخلی و تا وسط پلك جهت نزدیكتر نمودن چشمها به هم استفاده نمود .از یك سایه كمرنگ تر در قسمت میانه پلك به سمت خارج آن استفاده نمود و در قسمت وسط پلك آنرا بخوبی یكدست نمایید. 

 

--

ارسال شده در

[ | دیدگاه ها : دیدگاه ]

[حامد جکسون | لینک ]
نوشته های پیشین ...