تبلیغات
خلیج همیشگی فارس - چطور دور لبها را درست كرده و آن را آرایش ترمیمی كن

سه شنبه 1 آبان 1386 - 08:10 ق.ظ


چطور دور لبها را درست كرده و آنرا آرایش ترمیمی كنیم؟

بهترین راه برای درست كردن لبها دوباره كشیدن انها هستند. برای اینكار كانصیلر همرنگ پوست یا كرم پودر با خاصیت پوشاننده گی را كاملا روی لبها مالیده و روی ان پودر بی رنگ بزنید﴿ با اسپانج پودر را روی لبها بنشانید﴾ و دوباره اینكار را برای ۳ مرتبه تكرار كنید اگر البته لازم باشد كه خوب این با تمرین معلوم خواهد شود. فقط یاد اوری می كنیم كه لبها باید طبیعی جلوه كنند. بعد از این زیر سازی لبها را با مداد مورد دلخواه خود كشیده و رژ لب را با مداد همراه كنید و میان لبها حتما براق كننده بزنید

 

--

ارسال شده در

[ | دیدگاه ها : دیدگاه ]

[حامد جکسون | لینک ]
نوشته های پیشین ...