تبلیغات
خلیج همیشگی فارس - عکسهای الیجا وود بازیگر ارباب حلقه ها

یکشنبه 29 مهر 1386 - 09:10 ق.ظ


عکسهای الیجا وود بازیگر ارباب حلقه ها

The Lord of the Rings - The Two Towers Poster

بقیه عکسها در ادامه مطلب


بازیگر ارباب حلقه ها

Full NAMEElijah Jordan Wood
BORN28 January 1981, Cedar Rapids, Iowa
ASSOCIATIONActor
NATIONALITYAmerican
LIVESNew York, NY
REVIEWED ENTRIES19
MAX. RATING
MIN. RATING
AVERAGE RATING4,00
STRENGTHSCharisma, natural presence, emotional depth.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Lord of the Rings - Return of the King PosterThe Lord of the Rings - The Two Towers Poster

 

The Lord of The Rings - The Fellowship of The Ring Poster

Return of the King - Frodo and Sam Magnet

The War Mini Poster

 

The Lord Of The Rings - Trilogy Poster

 

Elijah Wood Photo

The Lord of the Rings - The Two Towers Poster

 

 

 

 

 

 

 

Elijah Wood Photo


ارسال شده در

[ | دیدگاه ها : دیدگاه ]

[حامد جکسون | لینک ]
نوشته های پیشین ...